Fiji

Najnovšie články

Jednota v rozmanitosti

Môže cirkev zjednocovať a zároveň byť rozmanitá? Dnes je Cirkev mnohofarebnejší a rozmanitejší než kedykoľvek predtým.

Ženy z Cirkvi boli ocenené

Ženy z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní boli v marci vyzdvihnuté na cirkevných webových stránkach a na sociálnych sieťach v rámci Mesiaca národnej histórie žien.

100 rokov mormonského praktizovania Rodinného domáceho večera

Konečným zámerom času, ktorý je v Cirkvi venovaný štúdiu a aktivitám zameraným na rodinu, je rásť v evanjeliu spoločne.

Pôstne obete: Vyjadrenie súcitu

Základnou časťou našej viery je dosiahnutie duchovnej i časnej sebestačnosti.

Prenos Generálnej konferencie

Sledujte Generálnu konferenciu

Čo máme robiť kvôli Nemu?

Ako nasledovníci Pána Ježiša Krista v týchto neskorších dňoch máme tiež povinnosť svedčiť o skutočnosti Spasiteľovho uzmierenia a vzkriesenia.

Apoštol mal príhovor na univerzite v Kalifornii na tému viera, rodina a náboženská sloboda

Starší Jeffrey R. Holland z Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní diskutoval na pôde Chapmanovej univerzity o záležitostiach viery, rodiny a náboženskej slobody.

Cirkev zdieľa veľkonočnú iniciatívu ,Pretože On žije‘

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní spustí v sobotu 28. marca 2015 veľkonočnú iniciatívu zameranú na učenia  Ježiša Krista.

Cirkev darovala výťažok z premietania filmu „Meet the Mormons“ americkému Červenému krížu

Charita SND Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní darovala vo štvrtok 1,8 milióna dolárov americkému Červenému krížu, čo bol výťažok z premietania filmu „Meet the Mormons“.

Film Stretnite sa s mormonmi (Meet the Mormons) prichádza do Európy

Celovečerný dokument produkovaný Cirkvou Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa začne premietať v kinách a zhromažďovacích budovách v 25 krajinách.

Spravodlivý príklad rodičov

Potreba príkladu spravodlivých rodičov je dnes väčšia ako kedykoľvek predtým.

List od predsedníctve územia – plán územia na rok 2015

Pri tom ako pokračujeme v našom cieli zdvojnásobiť aktívne členstvo Cirkvi v Európe, radi by sme sa s vami podelili o plán územia Európa na rok 2015.