Fiji

Najnovšie články

Ich príbeh je mojím príbehom

Aký je váš príbeh?  

On žije #Kniežaťapokoja

Kristus zlomil putá smrti pre všetkých.

Ako zlepšiť časnú sebestačnosť

Časná sebestačnosť, schopnosť starať sa o seba, o našu rodinu a o iných je celoživotná práca. Vyžaduje si usilovnú prácu, modlitbu, štúdium a premýšľanie. Vyžaduje si odhodlanie, a možno najmä vieru a sebakontrolu. 

Ó, aký veľký je plán nášho Boha!

Prezident Dieter F. Uchtdorf hovorí o mnohých požehnaniach znovuzriadeného evanjelia, za ktoré môžeme ukázať vďačnosť.

Nájdite odpovede na svoje otázky

Každý má otázky, príďte a počujte hlas proroka na tejto generálnej konferencii a získajte odpovede na svoje otázky. 

Sú mormoni kresťania?

Starší Jeffrey R. Holland, žijúci apoštol v dnešnej dobe, vysvetľuje, prečo sú mormoni kresťania.

Prosba k mojim sestrám

Prezident Nelson hovorí o dôležitosti žien a o ich božskej úlohe v kráľovstve Božom.
 

Posvätná pravda

Prezident Thomas S. Monson pomáha držiteľom kňazstva porozumieť povinnosti a zodpovednosti, ktorú majú, keď držia túto posvätnú právomoc.

Hľadajte aj vy členov svojho rodostromu

Objavte požehnania z objavovania predkov, keď vyhľadávate rodinných príslušníkov do svojho rodostromu.