Preskočiť panel hlavné možnosti

Články

Vypočujte si slová súčasných cirkevných vedúcich a apoštolov Ježiša Krista, keď budú hovoriť na celosvetovej konferencii v apríli 2018.
Starší Neil L. Andersen nám pripomína príležitosť, ktorú máme, keď počúvame hlas Pána prostredníctvom Jeho vyvolených služobníkov na Generálnej konferencii.
Pozrite si, ako si Segundo našiel prácu a požehnáva životy druhých skrze svoje zapojenie sa a inštrukcie z triedy Hľadanie zamestnania.
Pozrite sa, ako iniciatíva pre sebestačnosť bohato požehnala Xaviho život po tom, ako sa rozhodol do nej zapojiť.
Pozrite sa, ako spoznanie jej prastarej mamy pomohlo Constanze, aby bola každý deň šťastná.
Starší Neil L. Andersen opisuje ako môžeme zažiť svoje osobné zázraky, keď nám Pán pomáha pri privádzaní ľudí k Nemu.
Prezident Russell M. Nelson vysvetľuje, ako sa môžeme po náročnom týždni duchovne posilniť zachovávaním sabatu.
Prezident Oaks navrhuje tri veci, ktoré môže členovia robiť, aby sa delili o znovuzriadené evanjelium.