Najnovšie články

Vďačnosť nás činí duchovne silnými

Vďačnosť nám umožňuje vidieť Božiu ruku, ktorá vedie naše životy; posilňuje naše odhodlanie zachovávať Jeho prikázania. Prispôsobujeme našu vôľu vôli nášho Otca.

Vianočné posolstvo Prvého predsedníctva 2014

...Našou úprimnou modlitbou v tento vianočný čas je, aby do vašich sŕdc zavítalo oné svetlo a svedectvo o Spasiteľovi, aby vaše životy odrážali Jeho život a vlastnosti...

Partyslava no.2

29. novembra sa konal druhý ročník YSA aktivity s názvom Partyslava s úžasnými učiteľmi, ktorí posilnili mladež z Čiech, Slovenska a ďalších krajín.

MSD z Európy idú zachrániť – Pannin príbeh

Viki vyhľadáva inšpiráciu, aby vyzvala priateľa učiť sa o evanjeliu. Potom sa rozhodne pozvať svoju priateľku Panni na prezentáciu o Knihe Mormonovej.

Prinášanie požehnaní vianočného obdobia tým okolo vás a naša zodpovednosť pozývať.

Toto je najlepší čas roku na to, aby sme pozvali druhých prísť ku Kristovi, pretože mnohí sú šťastní, keď môžu prísť na vianočnú oslavu alebo vypočuť si koledy, ale neprišli by na to, čo považujú za formálnejšiu bohoslužbu.

Vďaka Nemu

Video - Vďaka Nemu je na Krista zameraná kampaň Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Cieľom tohto videa je pozvať ľudí, aby pocítili úžasnú nádej milujúceho Spasiteľa.

Cirkev pokračuje v monitorovaní a reaguje na situáciu s Ebolou

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní zdieľa po celom svete narastajúce znepokojenie ohľadom vírusu Ebola a situáciu pozorne monitoruje.