Fiji

Najnovšie články

Radosť z prinášania vykúpenia mŕtvym - Výzva od apoštola

Starší Richard G. Scott opisuje požehnania pre mladých ľudí v Cirkvi pri venovaní sa rodinnej histórii.

Materiály pre podporu sebestačnosti

Materiály pre podporu sebestačnosti

Stať sa časne sebestačnými

Sebestačnosť je schopnosť, záväzok a snaha zabezpečiť duchovné a časné životné potreby pre nás samotných a pre rodinu. Keď sa členovia stanú sebestačnými, sú tiež schopní lepšie slúžiť ostatným a starať sa o nich.

Záznam generálnej konferencie

Sledujte záznam zo 186. výročnej generalnej konferencie Církvi Ježíša Krista Svätých neskorších dní

#Aleluja – velikonoční poselství o Ježíši Kristu

Ježíš Kristus vzal na sebe hříchy a strasti světa. Přestože ho ukřižovali, vstal z mrtvých. O těchto Velikonocích zjistěte, jak skrze Ježíše Krista můžeme i my najít nový život. #Aleluja

Viera diakona

Život podľa základných zásad evanjelia prinesie požehnania duchovnej a časnej sebestačnosti.

Aká je stáž v kancelárii Cirkvi pri EÚ v Bruseli? Spýtajte sa Sanny

Sanna Brandenburgová, ktorá nedávno dokončila stáž v kancelárii Cirkvi pri Európskej únii v Bruseli, sa delí o svoje skúsenosti.

Sabat je rozkošou

Prezident Russell M. Nelson svedčí o požehnaniach zachovávania dňa sabatu.

Príďte, viďte a cíťte

Naši priatelia pocítili Ducha a mohli rozpoznať Kristovo učenie, keď sme ich zavolali na zhromaždenie sviatosti.

Vytvorenie domova, v ktorom sa delíte o evanjelium

Starší Ballard vysvetľuje členom Cirkvi, ako si môžu vytvoriť domov, v ktorom sa delia o evanjelium.

Keď zachovávame deň sabatu, sme učinení svätými

Byť svätý sčasti znamená byť čistý, a to, že nemáme v našich životoch žiadne svetské škvrny a fľaky je veľkým krokom smerom k svätosti.