Preskočiť panel hlavné možnosti

Články

Starší M. Russell Ballard a L. Whitney Clayton vyzývajú všetkých členov na území Európa, aby odteraz do Vianoc priviedli do cirkvi priateľa.
Dar samého seba je neoceniteľný dar lásky, ktorá čím viac jej dávame, tým je paradoxne väčšia. Toto je možno to, čo mal Spasiteľ na mysli, keď povedal: „Kto by stratil život pre mňa, nájde ho.“
Drahé sestry a bratia, milé deti, dovoľujeme si Vás pozvať na okrskovú konferenciu Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.
Starší M. Russell Ballard náš všetkých vyzýva, aby sme počas Vianoc priviedli priateľa na zhromaždenie.
Každý niekedy zakopneme, ale keď sa obrátime k Bohu, môžeme nájsť nádej.
Našou úlohou ako rodičov je učiť, zabezpečiť a usmerňovať naše deti, aby mali skúsenosti, ktoré uľahčia ich obrátenie k evanjeliu a umožniť im nájsť šťastie v tomto živote a v živote, ktoré príde tým, že budú žiť životom zameraným na Krista.
Chyby nám môžu spôsobiť bolesť a smútok, ale môžeme ich nechať za sebou a nájsť radosť.
Prezident Henry B. Eyring opisuje ako môžeme priľnúť bližšie k našim predkom skrze rodinnú históriu a chrámovú prácu.