Fiji

Najnovšie články

Dar pokoja a ochrany

Keď prichádzame do Cirkvi skrze krst, sme naplnení nádejou vo večný život a v to, že sa priblížime k Bohu tým, že lepšie porozumieme Jemu a Jeho účelu pre nás.

Ako je na praxi v Kancelárii Cirkvi pri EÚ v Bruseli?

Kancelária Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní pri Európskej únii podporuje úsilie Cirkvi o vzťahy s vládami v Európskej únii. Rozhovor s Rakel Nilssonovou.

Plán pre územie Európa – aktualizácia

V januári bol vydaný zjednodušený plán územia. Teraz sme v polovici roka.

Viera európskych Svätých

Tým, že sa pridržiavajú železnej tyče, verní Svätí v Európe zbierajú ovocie zasľúbené Pánom a stávajú sa viac duchovne a časne sebestačnými.

Rada zboru

Naučiť sa, ako môže každotýždenná rada zboru pomôcť našim novým priateľom.

Stať sa duchovne a časne sebestačnými

Ciele územia Európa – naučiť sa, ako sa môžete stať duchovne a časne sebestačnými.

Zomrel starší L. Tom Perry vo veku 92 rokov (anglicky)

V sobotu 30. mája starší L. Tom Perry, ktorý bol nedávno diagnostikovaný s rakovinou štítnej žľazy, zomrel vo svojom dome vo veku 92 rokov.

Generálna konferencia

Každú jar a jeseň sa koná šesť zasadaní, na ktorých členovia obdržia pokyny od cirkevných vedúcich.

Jednota v rozmanitosti

Môže cirkev zjednocovať a zároveň byť rozmanitá? Dnes je Cirkev mnohofarebnejší a rozmanitejší než kedykoľvek predtým.