Fiji

Najnovšie články

Plán pre územie Európa – aktualizácia

V januári bol vydaný zjednodušený plán územia. Teraz sme v polovici roka.

Viera európskych Svätých

Tým, že sa pridržiavajú železnej tyče, verní Svätí v Európe zbierajú ovocie zasľúbené Pánom a stávajú sa viac duchovne a časne sebestačnými.

Rada zboru

Naučiť sa, ako môže každotýždenná rada zboru pomôcť našim novým priateľom.

Stať sa duchovne a časne sebestačnými

Ciele územia Európa – naučiť sa, ako sa môžete stať duchovne a časne sebestačnými.

Zomrel starší L. Tom Perry vo veku 92 rokov (anglicky)

V sobotu 30. mája starší L. Tom Perry, ktorý bol nedávno diagnostikovaný s rakovinou štítnej žľazy, zomrel vo svojom dome vo veku 92 rokov.

Generálna konferencia

Každú jar a jeseň sa koná šesť zasadaní, na ktorých členovia obdržia pokyny od cirkevných vedúcich.

Jednota v rozmanitosti

Môže cirkev zjednocovať a zároveň byť rozmanitá? Dnes je Cirkev mnohofarebnejší a rozmanitejší než kedykoľvek predtým.

Ženy z Cirkvi boli ocenené

Ženy z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní boli v marci vyzdvihnuté na cirkevných webových stránkach a na sociálnych sieťach v rámci Mesiaca národnej histórie žien.

100 rokov mormonského praktizovania Rodinného domáceho večera

Konečným zámerom času, ktorý je v Cirkvi venovaný štúdiu a aktivitám zameraným na rodinu, je rásť v evanjeliu spoločne.