Fiji

Najnovšie články

Zachrániť

Čo urobíte, aby ste zachránili? 

Mládež a kultúrne oslavy chrámu Freiberg

Mladí ľudia z rôznych krajín a prezident Uchtdorf hovoria o svojich skúsenostiach pri kultúrnej oslave chrámu Freiberg.

Opätovné zasvätenie chrámu Freiberg

Prezident Uchtdorf opätovne zasvätil chrám vo Freibergu v Nemecku. Deň predtým sa mladí ľudia z krajín, ktorým slúži chrám zišli na kultúrnej oslave.

Záznam Generálnej konferencie

Záznam zo 186. polročnej generálnej konferencie môžete zhliadnuť pomocou tohto odkazu.

Dbajte na slová Pánových služobníkov

Dvakrát do roka, v apríli a v októbri, oslavujeme špeciálne obdobie, kedy počas generálnej konferencie obdržíme pokyny od Pánových služobníkov. Tieto posolstvá nám prinášajú veľký osoh do nášho života a pomáhajú nám zostať silnými a vernými.

Generálna konferencia: „... nebesia sa zachvejú pre vaše dobro...“

Starší Paul V. Johnson zo Sedemdesiatnikov opisuje požehnania, ktoré sú dostupné všetkým, ktorí sa zúčastňujú na generálnej konferencii.

Som sebestačný – príbeh Danila

Program sebestačnosti Danilovi pomohl naučiť sa tomu, ako rozšírit svoje podnikání v pečení koláčků a prohloubit svoju vieru v Ježíša Krista.

História chrámu Freiberg

História vývoja a výstavby chrámu Freiberg v roku 1985.

Prišiel som ako cudzinec

Sestra Burtonová nás vyzýva, aby sme s modlitbou uvážili, čo môžeme robiť, aby sme pomohli utečencom v našich komunitách.