Fiji

Najnovšie články

História chrámu Freiberg

História vývoja a výstavby chrámu Freiberg v roku 1985.

Prišiel som ako cudzinec

Sestra Burtonová nás vyzýva, aby sme s modlitbou uvážili, čo môžeme robiť, aby sme pomohli utečencom v našich komunitách.

Deň sabatu v domove

Vydávam vám svoje svedectvo, že obdržíte odpoveď a čo je viac dôležité, nájdete pokoj vo svete v tento siedmy deň, v deň Pánov, a to bude radostné!

Prosba k mojim sestrám

Prezident Nelson hovorí o dôležitosti žien a o ich božskej úlohe v kráľovstve Božom.
 

Vzor pre pokoj

Biskup W. Christopher Waddell na aprílovej generálnej konferencii hovoril o tom, ako môžeme vďaka evanjeliu Ježiša Krista získať pokoj, ktorý hľadáme.

Spojené srdcia

Prezident Henry B. Eyring nám pomáha, aby sme boli vďační za požehnania a radosť, ktoré môžeme zakúsiť, keď sa venujeme rodinnej histórii.

Zajtra Hospodin učiní divné skutky medzi vami

Starší Jeffrey R. Holland na aprílovej generálnej konferencii povzbudil každého z nás, aby sme usilovali o veľká požehnania, ktoré pre nás Pán má.

Príležitosti pomôcť

Prezident Thomas S. Monson nám pomáha rozpoznať príležitosti, kedy môžeme pomôcť.

Deň sabatu v Cirkvi

Nevyhnutnou súčasťou dodržiavania tohto prikázania je to, že chodíme v nedeľu na zhromaždenia a prijímame sviatosť.