Najnovšie články

MSD z Európy idú zachrániť – Jerwinov príbeh

Jerwinov život bol plný chaosu. Predtým ako našiel evanjelium. MSD mu ukázali, čo znamená priateľstvo a rodina.

Používanie technológie pri urýchľovaní diela spásy

Na Generálnej konferencii v apríli 2014 nás Starší Ridd z generálneho predsedníctva Mladých mužov povzbudzoval, aby sme používali technológiu na urýchľovanie diela spásy.

MSD z Európy idú zachrániť – Ayelenin príbeh

Mariana a Diana prijali výzvu Staršieho Ballarda priblížiť sa k „jednému“ a podelili sa o evanjelium s Ayelen.

Prvá dáma Albánska získala informácie o mormonoch vo svojej krajine

Prvá dáma Albánska Odeta Nishaniová sa v piatok 19. septembra v cirkevnej zhromažďovacej budove v Durrës stretla s cirkevnými vedúcimi.

Požehnanie generácií – Konferencia žien územia Európa

9. Septembra 2014 sa stretnú ženy od 8 rokov v celej Európe, aby obdržali posolstvá lásky a inšpirácie od miestnych a celosvetových vedúcich Cirkvi.  Medzi rečníkmi budú sestry z Európy a pozvané generálne autority.

Apoštol Jeffrey R. Holland navštívil Európu

Starší Jeffrey R. Holland -- clen Kvóra dvanástich apoštolov, ktoré je druhým najvyšším vedúcim orgánom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní -- navštívil nedávno niekolko európskych krajín.