Fiji

Najnovšie články

Prenos Generálnej konferencie

Sledujte Generálnu konferenciu

Čo máme robiť kvôli Nemu?

Ako nasledovníci Pána Ježiša Krista v týchto neskorších dňoch máme tiež povinnosť svedčiť o skutočnosti Spasiteľovho uzmierenia a vzkriesenia.

Apoštol mal príhovor na univerzite v Kalifornii na tému viera, rodina a náboženská sloboda

Starší Jeffrey R. Holland z Kvóra dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní diskutoval na pôde Chapmanovej univerzity o záležitostiach viery, rodiny a náboženskej slobody.

Cirkev zdieľa veľkonočnú iniciatívu ,Pretože On žije‘

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní spustí v sobotu 28. marca 2015 veľkonočnú iniciatívu zameranú na učenia  Ježiša Krista.

Spomienka na prvé generálne konferencie

Spomienky členov Cirkvi z Európy na sledovanie prvých generálnych konferencií

Členovia používajú sociálne médiá, aby sa počas Generálnej konferencie spojili

Sociálne siete sa stali veľmi výraznou a hlboko zakorenenou súčasťou života väčšiny ľudí. Ľudia ich často využívajú na spojenie sa s priateľmi a rodinou naprieč svetom. Ďalší spôsob ako ich využívať je pripojiť sa a sledovať tak generálnu konferenciu.

Cirkev darovala výťažok z premietania filmu „Meet the Mormons“ americkému Červenému krížu

Charita SND Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní darovala vo štvrtok 1,8 milióna dolárov americkému Červenému krížu, čo bol výťažok z premietania filmu „Meet the Mormons“.

Film Stretnite sa s mormonmi (Meet the Mormons) prichádza do Európy

Celovečerný dokument produkovaný Cirkvou Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa začne premietať v kinách a zhromažďovacích budovách v 25 krajinách.

Spravodlivý príklad rodičov

Potreba príkladu spravodlivých rodičov je dnes väčšia ako kedykoľvek predtým.

List od predsedníctve územia – plán územia na rok 2015

Pri tom ako pokračujeme v našom cieli zdvojnásobiť aktívne členstvo Cirkvi v Európe, radi by sme sa s vami podelili o plán územia Európa na rok 2015.