Fiji

Najnovšie články

Živé vysielanie generálnej konferencie

Živé vysielanie generálnej konferencie začne v sobotu 3. októbra 2015 v 18:00 Európskeho času.

Môžem aj ja nejako prispieť na moju národnú webovú cirkevnú stránku?

Ako členovia Cirkvi máme všetci túžbu deliť sa o evanjelium s ostatnými. Elektronická diaľnica internetu je veľmi nápomocná pri vykonávaní tejto úlohy.

Mormoni zintenzívňujú pomoc utečencom

Mormoni v Európe s podporou cirkevného ústredia v Spojených štátoch zintenzívňujú svoju pomoc pre utečencov prichádzajúcich do Európy.

Generálna konferencia: Európski svätí sa verne pripravujú na posolstvá povzbudenia a kresťanského života

Európski členovia a priatelia Cirkvi sa zhromaždia v zhromažďovacích budovách a vo svojich domovoch, aby počúvali posolstvá inšpirácie a vedenie od Prvého predsedníctva a ostatných vedúcich úradníkov Cirkvi.

Cirkev vydáva Bibliu v portugalčine

Po piatich rokoch práce Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní vydáva nové vydanie Biblie v portugalčine.

Vo veku 86 rokov zomrel starší Richard G. Scott

Starší Richard G. Scott z Kvóra Dvanástich apoštolov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní zomrel v dôsledku vysokého veku vo svojom domove v Salt Lake City.

Ženy na vedúcich pozíciách v Cirkvi boli menované do vedúcich rád

Niekoľko žien na generálnych pozíciách v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní boli Prvým predsedníctvom a Kvórom dvanástich apoštolov menované do vedúcich rád v Cirkvi.

Dar pokoja a ochrany

Keď prichádzame do Cirkvi skrze krst, sme naplnení nádejou vo večný život a v to, že sa priblížime k Bohu tým, že lepšie porozumieme Jemu a Jeho účelu pre nás.