Preskočiť panel hlavné možnosti

Články

Konanie rodinných rád vám môže pomôcť chrániť a zachovávať vašich milovaných pred negatívnymi vplyvmi.
Keď ustavične pracujete na týchto troch výzvach a stanovíte si pre každú z nich nejaký cieľ, začnete dostávať odmenu prisľúbenú tým, ktorí usilujú o spravodlivosť, dokonca pokoj v tomto svete a život večný v tom budúcom.
Starší M. Russell Ballard poskytuje pokyny ohľadom zásad úspešného rodičovstva.
Starší D. Todd Christofferson zdôrazňuje kľúčovú úlohu a zodpovednosti otca.
Apoštol Starší Russell M. Nelson svedčí o tom, že Ježiš Kristus vedie dnes Svoju Cirkev prostredníctvom žijúcich prorokov, ktorí zjavujú Jeho vôľu.
Môžeme na seba vziať ‚najväčšiu zodpovednosť‘, vyhľadávať našich zosnulých.
Každý z nás môže byť tým, kto vytvára domov a môžeme učiniť naše domovy svätými.
Starší Robert D. Hales navrhuje spôsoby, akými sa môžeme lepšie zblížiť ako rodiny v evanjeliu.