Fiji

Najnovšie články

Deň 2 - Ježiš si ctil Svojich rodičov, a aj vy môžete

25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Počas Vianoc si pripomíname, že Ježiš Kristus je svetlom sveta. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

Trvalá viera

Prezident Thomas S. Monson opisuje, ako môžeme rozvíjať trvalú vieru v Pána.

Cirkev spúšťa vianočnú kampaň „Svetlo sveta“

Celosvetová internetová kampaň sa sústreďuje na kresťanskú službu.

Je to zázrak

Starší Neil L. Andersen opisuje zázrak toho, ako sa evanjelium šíri po svete.

Som sebestačný – pribeh Fredsona

Fredson se díky programu na podporu soběstačnosti naučil, jak moudře hospodařit s časem a jak si najít práci.​

Aby som mohol pritiahnuť všetkých ľudí k sebe

Starší Dale G. Renlund opisuje ako nám prijímanie sviatosti umožňuje priblížiť sa k Pánovi.

Som sebestačná – príbeh Jessyky

Jessyka se díky programu na podporu soběstačnosti naučila, jak zaopatřit své potřeby, a nyní pomáhá dalším stát se soběstačnými.​

Zachrániť

Čo urobíte, aby ste zachránili? 

Mládež a kultúrne oslavy chrámu Freiberg

Mladí ľudia z rôznych krajín a prezident Uchtdorf hovoria o svojich skúsenostiach pri kultúrnej oslave chrámu Freiberg.

Opätovné zasvätenie chrámu Freiberg

Prezident Uchtdorf opätovne zasvätil chrám vo Freibergu v Nemecku. Deň predtým sa mladí ľudia z krajín, ktorým slúži chrám zišli na kultúrnej oslave.