Fiji

Najnovšie články

Vytvorenie domova, v ktorom sa delíte o evanjelium

Starší Ballard vysvetľuje členom Cirkvi, ako si môžu vytvoriť domov, v ktorom sa delia o evanjelium.

Keď zachovávame deň sabatu, sme učinení svätými

Byť svätý sčasti znamená byť čistý, a to, že nemáme v našich životoch žiadne svetské škvrny a fľaky je veľkým krokom smerom k svätosti.

List s plánom územia na rok 2016 od územného predsedníctva

Kristus si želá, aby všetci prišli k Nemu. Stanovte si ciele.

Plán územia na rok 2016 - Video

Kristus si želá, aby všetci prišli k Nemu. Stanovte si ciele.

Duch Vianoc

Svedčím o tom, že Ježiš je oný Kristus, že je Spasiteľom celého ľudstva. Jeho láska k nám je nesmierna. Modlím sa za to, aby sa každý z nás mohol zorganizovať a pripraviť sa poriadne na to, aby sme cítili pravého Ducha Vianoc.

Narodil sa Spasiteľ

Pred viac ako dvetisíc rokmi Boh zoslal Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Zistite prečo. #narodilsaspasitel

Môžem aj ja nejako prispieť na moju národnú webovú cirkevnú stránku?

Ako členovia Cirkvi máme všetci túžbu deliť sa o evanjelium s ostatnými. Elektronická diaľnica internetu je veľmi nápomocná pri vykonávaní tejto úlohy.

Najúžasnejšia generácia mladých dospelých

Starší Ballard povzbudzuje mladých dospelých, aby zdvihli latku a stali sa najúžasnejšou generáciou v Cirkvi aká kedy bola.

Ženy na vedúcich pozíciách v Cirkvi navštívili Európu

Sestra Linda K. Burtonová a sestra Bonnie L. Oscarsonová, generálna prezidentka Mladých žien cestovali po Európe a navštívili veľa kongregácií.