Fiji

Najnovšie články

Najúžasnejšia generácia mladých dospelých

Starší Ballard povzbudzuje mladých dospelých, aby zdvihli latku a stali sa najúžasnejšou generáciou v Cirkvi aká kedy bola.

Ženy na vedúcich pozíciách v Cirkvi navštívili Európu

Sestra Linda K. Burtonová a sestra Bonnie L. Oscarsonová, generálna prezidentka Mladých žien cestovali po Európe a navštívili veľa kongregácií.

Ak to môžem urobiť ja,​ tak aj Ty!

Ondra pozval svojich priateľov na akciu Primáriek a naučil jedného z nich, ako sa modliť.

Objavte požehnania práce na spáse pre našich predkov

Ciele územia Európa – naučiť sa, ako sa môžete stať duchovne a časne sebestačnými.

Učte o požehnaniach desiatku

Požehnania desiatku nám pomáhajú stať sa viac duchovne a časne sebestačnými.

Cirkev povolala troch nových členov Kvóra dvanástich apoštolov

Tri noví členovia Kvóra dvanástich apoštolov – jedného z najvyšších riadiacich orgánov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní – boli oznámení v sobotu na 185. polročnej generálnej konferencii Cirkvi v Salt Lake City v Utahu.

Záznam generálnej konferencie

Záznam 185. polročnej generálnej konferencie

Mormoni zintenzívňujú pomoc utečencom

Mormoni v Európe s podporou cirkevného ústredia v Spojených štátoch zintenzívňujú svoju pomoc pre utečencov prichádzajúcich do Európy.