Články z Februára

Starší M. Russell Ballard - Plán pre územie Európa

Starší M. Russell Ballard z Kvóra dvanástich apoštolov nás všetkých povzbudzuje v našej snahe nasledovať ciele plánu pre územie Európa.

Zdieľanie evanjelia

Starší Dallin H. Oaks nám pomáha, aby sme rozvíjali vlastnosti podobné tým Kristovým, ktoré sú vyžadované pri zdieľaní evanjelia.

Kľúče kňazstva

Starší Stevenson vysvetľuje znovuzriadenie, účel a požehnania kľúčov kňazstva.

Priviesť priateľa k Nemu

Som presvedčený, že inšpirovaná pozvánka, ktorú sme všetci dostali – „Priviesť priateľa k Nemu“ – je niečo, čo môžeme všetci vo svojom živote nasledovať a používať.