Články z Marca

Nájdite odpovede na svoje otázky

Každý má otázky, príďte a počujte hlas proroka na tejto generálnej konferencii a získajte odpovede na svoje otázky. 

Sú mormoni kresťania?

Starší Jeffrey R. Holland, žijúci apoštol v dnešnej dobe, vysvetľuje, prečo sú mormoni kresťania.

Prosba k mojim sestrám

Prezident Nelson hovorí o dôležitosti žien a o ich božskej úlohe v kráľovstve Božom.
 

Posvätná pravda

Prezident Thomas S. Monson pomáha držiteľom kňazstva porozumieť povinnosti a zodpovednosti, ktorú majú, keď držia túto posvätnú právomoc.

Hľadajte aj vy členov svojho rodostromu

Objavte požehnania z objavovania predkov, keď vyhľadávate rodinných príslušníkov do svojho rodostromu.

Ako zlepšiť duchovnú sebestačnosť

Prezident Thomas S. Monson povedal: „Staňme sa sebestačnými a nezávislými…Spásu nemožno získať na základe žiadnej inej zásady.“