Zdroje pre štúdium evanjelia (LDS.org)

Zdroje pre evanjelium poskytujú zdroje pre clenov na štúdium evanjelia na internete. Tu je niekoľko zdrojov, ktoré sú najviac používané:

Stránky s aktivitami pre mládež (anglicky)

Tieto stránky obsahujú viac ako 150 nápadov činností a plánovacích nástrojov pre úspešné plánovanie mládežníckych aktivít.