Preskočiť panel hlavné možnosti

Cirkev oznamuje úpravy v misiách

African missionaries

Mormonský spravodajský portál v októbri oznámil, že Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní upraví počet svojich 421 misií tak, aby lepšie zodpovedali potrebám každého regiónu vo svete. Dnes Cirkev oznamuje zmeny v hraniciach 19 misií, a tiež vytvorenie piatich nových misií. S nasledovnými zmenami bude 407 misií.

Nasledovných päť misií bude otvorených v júli 2018:

 • Brazília Rio de Janeiro juh
 • Pobrežie Slonoviny Yamoussoukro
 • Nigéria Ibadan
 • Filipíny Cabanatuan
 • Zimbabwe Bulawayo

Cirkev v júli 2018 zmení hranice pre nasledujúcich 19 misií a spojí ich s priľahlými misiami:

 • Austrália Sydney sever
 • Bulharsko Sofia
 • Kalifornia Modesto
 • Kalifornia San Fernando
 • Anglicko Londýn juh
 • Grécko Atény
 • Illinois Chicago západ
 • Mexiko Ciudad Obregón
 • Mexiko Reynosa
 • Mississippi Jackson
 • New York, New York juh
 • Ohio Cleveland
 • Portugalsko Porto
 • Rumunsko/Moldavsko
 • Rusko Samara
 • Španielsko Málaga
 • Ukrajina Ľvov
 • Utah Logan
 • Washington Federal Way

Zmeny v hraniciach misií sú bežné. Odkedy prezident Thomas S. Monson v roku 2012 oznámil zmenu veku pre misionársku službu, Cirkev vytvorila 76 nových misií, aby sa prispôsobili prudkému nárastu misionárov len za niekoľko rokov z 58 000 na 88 000. Počiatočná vlna misionárov odvtedy klesla na približne 68 000 misionárov, ako sa očakávalo.

Menej misionárov znamená, že nielenže je potrebných menej misií, ale aj vyššia dôležitosť strategickejšieho umiestnenia misionárov v potrebných oblastiach po celom svete; a teda vytvorenie piatich nových misií.

„Chceme, aby misionári boli na najlepšom možnom mieste a pozícii, aby pomohli ľuďom, či už prostredníctvom zdieľania evanjelia Ježiša Krista alebo komunitnej služby,“ povedal Brent H. Nielson, generálna autorita – sedemdesiatnik, výkonný riaditeľ misionárskeho oddelenia. „Vzor, ktorý ustanovil Spasiteľ, je ovplyvniť životy jednotlivcov, jedného po druhom, po celom svete, čo si vyžaduje nepretržité plánovanie a organizovanie.“

Navštívte Church News (zdroj predovšetkým pre Svätých neskorších dní) pre zoznam úloh pre nových prezidentov misií.

Podrobnosti o zlúčení misií budú prichádzať v budúcej komunikácii medzi prezidentmi misií a rodičmi misionárov v misiách, ktorých sa to týka.