Česká a Slovenská misia Praha

Badeniho 1

160 00, Praha 6, Česká republika
Tel: +420 224 322 215
Fax: +420 224 324 751

e-mail: 2013061@ldschurch.org

Chrám Freiberg v Nemecku

Hainichener Strasse 64

DE-09599 Freiberg, Sachsen
Tel: +49 (0)3731-35960
Fax: +49 (0)3731-359623

Viac informácií