Svetlo Sveta

 1. DEŇ 22 - Ježiš preukazoval vďačnosť, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

 2. DEŇ 21 - Ježiš nás učil odpúšťať ostatným

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

 3. DEŇ 20 - Ježiš videl v ostatných ich potenciál, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

 4. DEŇ 19 - Ježiš utíšil búrku, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

 5. DEŇ 18 - Ježiš si ctil deň sabatu, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

 6. DEŇ 17 - Ježiš sa staral o Svoju matku, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

 7. DEŇ 16 - Ježiš preukazoval súcit, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

 8. DEŇ 15 - Ježiš uctieval piesnou, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

 9. DEŇ 14 - Ježiš nás učil, aby sme zaodeli nahých, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

 10. DEŇ 13 – Ježiš preukazoval pokoru, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

 11. Deň 12 – Ježiš učil ostatných, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

 12. Deň 11 – Ježiš slúžil deťom, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

 13. Deň 10 – Ježiš pomáhal ľuďom kráčať, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

 14. Deň 9 – Ježiš navštevoval osamelých, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

 15. Deň 8 – Ježiš sa modlil za druhých, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

 16. Deň 7 – Ježiš nakŕmil hladných, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

 17. Deň 6 – Ježiš čítal písma, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

 18. Deň 5 – Ježiš vyliečil chorých, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

 19. Deň 4 - Ježiš uctieval Svojho Otca, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Vyzdvihnite u niekoho cnosť, ktorú sami v sebe nevidia. Propagujte na sociálnych sieťach charitu pre slabozrakých. Môžete použiť i emotikon okuliarov. Naučte sa, ako vychovať vodiaceho psa.

 20. Deň 3 – Ježiš pomáhal ostatným, aby videli, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Vyzdvihnite u niekoho cnosť, ktorú sami v sebe nevidia. Propagujte na sociálnych sieťach charitu pre slabozrakých. Môžete použiť i emotikon okuliarov. Naučte sa, ako vychovať vodiaceho psa.

 21. Deň 2 - Ježiš si ctil Svojich rodičov, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Počas Vianoc si pripomíname, že Ježiš Kristus je svetlom sveta. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.

 22. Deň 1 - Ježiš niesol bremená ostatných, a aj vy môžete

  25-timi spôsobmi. Počas 25-ich dní. Počas Vianoc si pripomíname, že Ježiš Kristus je svetlom sveta. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus.