Články

  Objavte radosť zo služby druhým počas vianočného obdobia.
  'Naša najväčšia radosť prichádza, keď pomáhame svojim blížnym. To je kľúčom k tomu, ako sa stať sa pravým učeníkom Ježiša Krista.'
  'Keď nás obklopuje oná čistá láska Kristova, alebo pravá láska, myslíme, cítime a konáme podobnejšie tomu, ako by mysleli, cítili a konali Nebeský Otec a Ježiš. Naše malé a jednoduché činy dobroty a služby sa nazbierajú na poli nášho života naplneného láskou '
  Cestujte s Jozefom a Máriou z Nazaretu do Betlehema. Buďte svedkami úžasu pastierov na judských pláňach. Pocíťte radosť mudrcov, keď pokľaknú pred Svetlom sveta – naším Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom.
  Predsedníctvo územia Európa nás v tomto špeciálnom vianočnom posolstve vyzýva rozsvietiť svet a osláviť v tomto špeciálnom období roka Spasiteľovo narodenie.
  Todd bol niekým, kto si robil žarty z ľudí, ktorí si mysleli, že Boh je skutočný. Nebol prekvapený, keď nedostal okamžitú odpoveď na modlitbu. Ale je možné, že nám Boh dáva malé, ale zreteľné odpovede? A akí trpezliví musíme byť, aby sme tie odpovede získali?
  Cristina sa podelila o to, ako nachádza pokoj a radosť počas životných skúšok, hlave vtedy, keď zomrel jej otec.
  Zistite, aké odpovede dávajú Kniha Mormonova, žijúci prorok a ľudia o nachádzaní pokoja a radosti.