Preskočiť panel hlavné možnosti

Články

LDS Charities spolupracuje s vládnymi organizáciami na projekte Vision Care pre školopovinné deti v Bosne.
LDS Charities spolupracuje s Klinickým centrom Univerzity v Sarajeve, aby vyškolila zdravotníckych pracovníkov na svojom oddelení Intenzívnej starostlivosti pre novorodencov v resuscitácii novorodencov.
Biskup Caussé pozýva Svätých do chrámu a sľubuje im, že sa budú diať zázraky.
Neil L. Andersen poskytuje určité vedenie pre tých, ktorí cítia, že ich viera kolíše.
LDS Charities spolupracuje s Chorvátskym červeným krížom a Medecins Du Monde, aby pomohla utečencom pri integračnom procese.
A ak ľudia prídu ku mne, ukážem im ich slabosť ... lebo ak sa pokoria predo mnou a budú mať vieru vo mňa, potom učiním, že slabé veci sa pre nich stanú silnými.
Dajme ruky k dielu pre dobrú vec! Tak ako každý rok - Wallace Toronto projekt.
Starší Dieter F. Uchtdorf nás berie do doby pred 2 000 rokmi do Getsemanskej záhrady a vysvetľuje, prečo je zmierna obeť Ježiša Krista najdôležitejším dňom v histórii.