Články

  Cirkev sa začína v nedeľu, ale končí sa tam? Predstavte si, keby sa cirkev preniesla za štyri steny budovy, aby nás každý deň inšpirovala.
  Prezident Russell M. Nelson opisuje radosť, ktorú cítime a vplyv, ktorý môžeme mať vďaka láske k Božím deťom skrze službu.
  Bonnie H. Cordonová učí, že aby sme nasledovali Dobrého Pastiera, musíme sa aj my naučiť starať o Jeho ovečky.
  Vitajte v komunite, kde sa každý snaží žiť tak, ako to učil Ježiš. Príďte a zistite, čomu veríme, na PrídtekuKristovi.org.
  Sestra Reyna I. Aburtová opisuje, ako nám spoliehanie sa na Krista v našich slabostiach môže pomôcť prekonať duševné a fyzické vypätie tohto života.
  Ako môžete dosiahnuť viac pre seba, pre svojich predkov a pre ostatných vďaka plánu pre územie Európa?
  Ak máme v týchto veľmi ťažkých časoch vydržať skúšky, pokušenia a výzvy, ktoré nám prichádzajú do cesty a nakoniec sa vrátiť domov k nášmu Nebeskému Otcovi, je nevyhnutné, aby sme išli vpred s vierou.
  Kliknite sem pre nápady na každodennú službu a stiahnite si vianočný kalendár.