Články

  Starší Gerrit W. Gong nám dáva 6 spôsobov, ako vždy pamätať na Ježiša Krista.
  Starší Dieter F. Uchtdorf nás berie do doby pred 2 000 rokmi do Getsemanskej záhrady a vysvetľuje, prečo je zmierna obeť Ježiša Krista najdôležitejším dňom v histórii.
  Na záver 189. výročnej generálnej konferencie prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní Russell M. Nelson oznámil zámer postaviť osem nových chrámov. To znamená, že celkový počet chrámov v prevádzke (162) a oznámených chrámov alebo chrámov v rekonštrukcii (47) je spolu 209 po celom svete.
  Russell M. Nelson svedčil o pokoji, ktorý môžeme cítiť pri tom, ako navštevujeme chrám, keď sa k nám prihováral počas Generálnej konferencie.
  Starší Paul V. Johnson zo Sedemdesiatnikov opisuje požehnania, ktoré sú dostupné všetkým, ktorí sa zúčastňujú na generálnej konferencii.
  Matka vysvetľuje svojim deťom, ako sa ochrániť duchovne tým, že na seba vezmú Brnenie Božie
  Apoštol Starší Andersen svedčí o pravdách a požehnaniach evanjelia znovuzriadených skrze proroka Josepha Smitha.