Preskočiť panel hlavné možnosti

Články

D. Todd Christofferson talks about how we can ‘Dwell in Christ’ through the way we live our lives.
V roku 2018 bude otvorených päť nových misií; 19 ďalších sa zlúči s ostatnými misiami.
David A. Bednar vysvetľuje, ako sú obrady ako je krst ústredným bodom Spasiteľovho evanjelia.
Čo môžete urobiť, aby ste milovali Zem a tých, ktorí sú na nej a starali sa o nich?
93. ročný prezident Nelson nahradí prezidenta Thomasa S. Monsona, ktorý zomrel 2. januára 2018.
S ľútosťou oznamujeme, že Thomas S. Monson, prezident a prorok Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, zomrel dnes večer o 22:01 hod. vo svojom dome v Salt Lake City. V čase smrti bol v kruhu svojej rodiny. Zomrel vo veku 90 rokov na následky komplikácií spôsobených vekom.
Ronald A. Rasband nás všetkých povzbudzuje, aby sme nasledovali Spasiteľov príklad a navzájom sa milovali.
Duchovný režim musí zahŕňať pravidelné duchovné cvičenie, ako je každodenná modlitba a štúdium písiem, vykonávanie služby, a tiež každotýždennú duchovnú výživu.