Články

  Starší Dieter F. Uchtdorf načrtáva jednoduché kroky k zdieľaniu evanjelia, ktoré môžeme použiť, aby sme sa oň podelili s druhými.
  Prezident Russell M. Nelson nám pomáha porozumieť, ako nám obrady povýšenia umožňujú byť s našimi rodinami na večnosť.
  Sestra Sharon Eubanková učí o tom, ako je pre nás všetkých dostupné to, že sa môžeme obrátiť na Krista o pomoc.
  Hoci bol Jaime ako člen Cirkvi bohato požehnaný, prežil vo svojom živote tiež mnoho skúšok. Počas obdobia veľkého zadlženia svojej cestovnej kancelárie si s manželkou si uvedomili, že potrebujú pomoc, aby znova zarábali.
  Starší Quentin L. Cook opisuje požehnania, ktoré prichádzajú k nám všetkým, keď sa delíme o evanjelium tým, že milujeme deti Božie.
  Boh vám pomôže vedieť, ako slúžiť, starať sa a posilňovať druhých.
  Radosť, ktorú do môjho života prináša znovuzriadené evanjelium Ježiša Krista je dôvodom, prečo sa nezľaknem, keď sa mám s druhými podeliť o evanjelium a pozvať ich, aby so mnou išli na zhromaždenie.
  Zistite, ako „Rodina: prehlásenie svetu“ môže pomôcť zväčšiť šťastie vašej rodiny.