Články

  Dieter F. Uchtdorf nás povzbudzuje, aby sme trávili čas so svojou rodinou a nedovolili rozptýleniam, aby nám stáli v ceste.
  Henry B. Eyring zdôrazňuje, že tá najdôležitejšia práca, ktorú robíme, je medzi stenami nášho domova.
  Sestra Eubanková hovorí na konferencii OSN v Ženeve
  M. Russell Ballard nás povzbudzuje, aby sme urobili všetko, čo môžeme, aby sme posilnili domovy a rodiny vo svete, ktorý nás ťahá opačnými smermi.
  Rodinný večer je čas, kedy sa zastavíme uprostred uponáhľanej doby a opäť sa naladíme na ľudí, ktorí pre nás znamenajú najviac.
  Starší M. Russell Ballard poskytuje pokyny ohľadom zásad úspešného rodičovstva.
  Pre Mariu da Paz a Bernardina bol neustály boj vychovávať svojich päť detí na ostrove São Miguel v krásnych Azoroch. Pozrite si, ako im Iniciatíva pre sebestačnosť pomohla zväčšiť duchovnosť ich rodiny.
  Starší Jack N. Gerard nám pomáha premýšľať nad tým, ako sa môžeme vyhnúť svetským rozptýleniam a zamerať sa viac na veci večnej hodnoty.