efy
Posolstvo Prvého Predsedníctva
01. March 2013
Prezident Thomas S. Monson... [viac]
Posolstvo navštevujúcich učiteliek
01. March 2013
...... [viac]

Quote

"For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting ilife."

John 3:16

Centrá pre mladých dospelých uvádzajú - samota


Návštevníci sú vítaní

Klikni na pobočku a pozri si podrobnosti.

Alebo si prezri Opens internal link in current windowzoznam pobočiek.

Vítame Vás

Zo sveta

14. March 2013
SALT LAKE CITY Prvé predsedníctvo Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní vydalo v stredu nasledovné vyhlásenie:  V mene vedenia a členov Cirkvi Ježiša Krista ... [viac]
07. March 2013
Starší Jeffrey R. Holland -- clen Kvóra dvanástich apoštolov, ktoré je druhým najvyšším vedúcim orgánom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní -- navštívil nedávno niekolko eu... [viac]

Správy zo Slovenska

03. March 2013
Pre členov a priateľov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní opäť raz prišiel čas, aby si vypočuli hlas súčasných prorokov a apoštolov. 183. výročná Generálna konfe... [viac]

Aktuality

26. September 2013
  Náboženská sloboda je základné ľudské právo, ktoré ochraňuje svedomie všetkých ľudí. Umožňuje nám, aby sme premýšľali, vyjadrovali svoje názory a konali na základe toho, čo... [viac]
26. March 2013
Salt Lake City -  Náboženská sloboda je viac povinnosť voči druhým než právo pre seba samého   „Spory a diskusie sú nevyhnutnou súčasťou demokracie. Jednako len, ak sú... [viac]
12. March 2013
Salt Lake City -  Náboženstvo je nevyhnutnou súčasťou živej, demokratickej spoločnosti Náboženstvo je nevyhnutné pre demokraciu „Žiadna vláda nie je vyzbrojená mocou scho... [viac]

Od človeka k človeku

27. February 2013
Salt Lake City – Každý rok poskytuje Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní okamžitú pomoc ľuďom po celom svete, ktorých sa nejako dotkli prírodné katastrofy, vojna či hlado... [viac]

Viac správ