Články

  Cristina sa podelila o to, ako nachádza pokoj a radosť počas životných skúšok, hlave vtedy, keď zomrel jej otec.
  Zistite, aké odpovede dávajú Kniha Mormonova, žijúci prorok a ľudia o nachádzaní pokoja a radosti.
  Zistite, aké odpovede dávajú Kniha Mormonova, žijúci prorok a ľudia o nachádzaní pokoja a radosti.
  Pascal a Laura Gagginiovci sa delia o to, čomu veria ohľadom zmyslu života.
  Zistite, aké odpovede dávajú Kniha Mormonova, žijúci prorok a ľudia o zmysle života.
  Tento biológ využíva vedecké metódy každý deň vo svojom profesionálnom živote, ale vo svojom osobnom živote sa Kevin Livingstone spolieha na iné nástroje na zodpovedanie veľkých otázok o živote na Zemi.
  Pozrite sa, ako vedci svojimi vlastnými slovami vysvetľujú, že Boh je skutočný. Počas svojej kariéry zistili, že ich viera a veda sú úzko prepojené.
  Bowei a Mei vysvetľujú, ako uverili v to, že Boh existuje.