Preskočiť panel hlavné možnosti

Články

Chrám je dôležitý prístav bezpečia v našich životoch
Chyby nám môžu spôsobiť bolesť a smútok, ale môžeme ich nechať za sebou a nájsť radosť.
Konferencii bude predsedať Starší Paul V. Johnson, prezident územia Európa. Všetci sú srdečne vítaní, radi vás uvidíme!
Ronald A. Rasband vysvetľuje, že Božia láska je nemenná, napriek našim chybám a slabostiam.
LDS Charities spolupracuje s vládnymi organizáciami na projekte Vision Care pre školopovinné deti v Bosne.
LDS Charities spolupracuje s Klinickým centrom Univerzity v Sarajeve, aby vyškolila zdravotníckych pracovníkov na svojom oddelení Intenzívnej starostlivosti pre novorodencov v resuscitácii novorodencov.
Biskup Caussé pozýva Svätých do chrámu a sľubuje im, že sa budú diať zázraky.
Neil L. Andersen poskytuje určité vedenie pre tých, ktorí cítia, že ich viera kolíše.