Články

  Mladí dospelí vysvetľujú, ako môžu stretnúť ostatných a rozvinúť priateľstvá na inštitúte.
  Mladí dospelí vysvetľujú, ako si môžu na inštitúte navzájom slúžiť, slúžiť komunite a deliť sa o evanjelium.
  Mladí dospelí vysvetľujú, akým spôsobom je pre nich inštitút každý deň požehnaním.
  Mladí dospelí vysvetľujú, ako môžu byť dobrým vplyvom tým, že navštevujú inštitút.
  Mladí dospelí vysvetľujú, aký majú úžitok z chodenia na inštitút
  Starší Ballard hovorí o tom, aká je pre budúcnosť potrebná najúžasnejšia generácia mladých dospelých v histórii Cirkvi.
  Dallin H. Oaks vysvetľuje, ako nás všetkých môže pokánie očistiť z našich hriechov
  Prezident Russell M. Nelson opisuje, ako môžeme byť lepšími, keď činíme pokánie a snažíme sa byť viac takými, ako Ježiš Kristus.