Preskočiť panel hlavné možnosti

Články

Prezident Russel M. Nelson prehlasuje dôležitosť toho, aby sme nazývali Pánovu cirkev menom, ktoré On ustanovil.
Zistite niečo o tom, ako je organizovaná Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní a prečo má apoštolov v dnešnej dobe.
Nájdite odpovede na otázky, ktoré ste si vždy kládla ohľadom zmyla života.
David A. Bednar vysvetľuje ako desiatky duchovne požehnávajú jednotlivcov a rodiny, tým že umožňujú Cirkvi budovať chrámy, zhromažďovacie budovy, tlačiť písma, a tak ďalej.
Pozrite sa ako ženy v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní a vo svojich komunitách zastávajú vedúce úlohy.
Starší Cook navštívil členov a misionárov Cirkvi Ježiša Krista vo vybraných častiach Európy. Praha nebola výnimkou a tak mali aj slovenskí členovia možnosť stretnúť apoštola Pána.
Počas jedného dňa venovali dobrovoľníci v Bratislave a Pezinku viac než 1 000 hodín práce, pomáhali deťom i seniorom
___
Zistite, ako členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní veria v Bibliu a používajú ju v každodennom živote.