Preskočiť panel hlavné možnosti

Články

Starší M. Russell Ballard svedčí o tom, ako služba nášmu blížnemu prináša požehnania tomu komu slúžime a aj nám.
Starší M. Russell Ballard hovorí o pokoji, radosti a šťastí, ktoré prichádzajú, keď pamätáme na Krista v deň sabatu.
Služba starších misijných párov žehná ľudom na Slovensku. Starší Greg Schultz a sestra Cathie Schultzová, humanitárni misionári slúžiaci na Slovensku, sa podelili o nádherný zážitok, ktorý sa im stal v novembri 2017.
Zistite, ako táto generálna konferencia inšpiruje milióny ľudí. Pozývame Vás ju sledovať s nami!
Každý má otázky, príďte a počujte hlas proroka na tejto generálnej konferencii a získajte odpovede na svoje otázky.
Deľme sa o radosť z evanjelia, budeme požehnaní
Starší Neil L. Andersen nám pripomína príležitosť, ktorú máme, keď počúvame hlas Pána prostredníctvom Jeho vyvolených služobníkov na Generálnej konferencii.
Generálna konferencia sa koná v dňoch 6. - 7. októbra, 2018 v Salt Lake City, Utah. V slovenskom jazyku sa bude premietať vo všetkých pobočkách na Slovensku o týždeň neskôr, to znamená počas víkendu 13. - 14. októbra, 2018.