Články

  Svätí neskorších dní na ceste cez Temple Square, aby sa zúčastnili 189. polročnej generálnej konferencie 5. októbra 2019.
  Stefano Bosco opisuje svoj vzťah k Ježišovi Kristovi a to, ako Spasiteľ ovplyvňuje jeho život.
  Zistite, aké odpovede dávajú Kniha Mormonova, žijúci prorok a ľudia o Ježišovi Kristovi.
  Zistite, aké odpovede dávajú Kniha Mormonova, žijúci prorok a ľudia o Ježišovi Kristovi.
  Jeho otec sa nedožil toho, aby ho videl maturovať. Dve jeho deti zomreli predtým, ako ich mohol vychovať. Ale Clark Wiscombe vie, že ho ešte čakajú úžasné zážitky s milovanými, ktorých stratil.
  Zistite, ako sa rodina Wooleyovcov vyrovnala so stratou ich syna a ako dúfajú, že ho opäť uvidia.
  Zistite, aké odpovede dávajú Kniha Mormonova, žijúci prorok a ľudia o smrti.
  Russell M. Nelson nás povzbudzuje, aby sme nasledovali cestu zmluvy späť k našim Nebeským rodičom.