Preskočiť panel hlavné možnosti

Články

Ježiš Kristus vás pozná a umožňuje, aby bolo duchovné vedenie dostupné, keď to bude najpotrebnejšie. Môžeme zväčšiť naše šance na vycítenie a porozumenie Jeho vedenia.
Starší Neil L. Andersen hovorí o tom, aké je to požehnanie mať proroka dnes na zemi.
Všetci sa môžeme dozvedieť odkiaľ pochádzame zo skúsenosti s požehnaniami objavovania našej rodinnej histórie.
Starší Gerrit W. Gong nám dáva 6 spôsobov, ako vždy pamätať na Ježiša Krista.
Starší Dieter F. Uchtdorf opisuje, ako môžeme nájsť šťastie, keď sa približujeme k Ježišovi Kristovi.
Prezident Henry B. Eyring svedčí o tom, ako Pán vedie Svoju cirkev skrze zjavenie dané Jeho povereným služobníkom.
LDS Charities pomohla centru Los Rosales v Mostare pre ľudí s kognitívnymi poruchami dokončiť profesionálnu kuchyňu a jedáleň na odbornú prípravu a použitie svojich študentov.
Prezident Henry B. Eyring nás vyzýva, aby sme napriek vlastným skúškam ukázali svoju vieru a lásku k Pánovi skrze službu druhým.