Preskočiť panel hlavné možnosti

Články

Biskup Caussé pozýva Svätých do chrámu a sľubuje im, že sa budú diať zázraky.
Neil L. Andersen poskytuje určité vedenie pre tých, ktorí cítia, že ich viera kolíše.
LDS Charities spolupracuje s Chorvátskym červeným krížom a Medecins Du Monde, aby pomohla utečencom pri integračnom procese.
A ak ľudia prídu ku mne, ukážem im ich slabosť ... lebo ak sa pokoria predo mnou a budú mať vieru vo mňa, potom učiním, že slabé veci sa pre nich stanú silnými.
Dajme ruky k dielu pre dobrú vec! Tak ako každý rok - Wallace Toronto projekt.
Starší Dieter F. Uchtdorf nás berie do doby pred 2 000 rokmi do Getsemanskej záhrady a vysvetľuje, prečo je zmierna obeť Ježiša Krista najdôležitejším dňom v histórii.
Ježiš Kristus nám môže pomôcť prekonať skúšky.
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní poskytuje pomoc a rozvojové projekty pre humanitárne účely aj na Slovensku. Tento pomáha rómskym deťom.