Členovia a misionári Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní privítali v Európe apoštola

  FRANKFURT – Starší Quentin L. Cook z Kvóra dvanástich apoštolov, druhého najvyššieho vedúceho orgánu Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, nedávno navštívil Európu, aby sa stretol a slúžil miestnym misionárom, členom Cirkvi a náboženským predstaviteľom iných cirkví.

  Starší Cook začal svoju návštevu 16. októbra v Paríži. Počas svojej návštevy v Európe ho sprevádzal prezident Paul V. Johnson alebo starší Gary B. Sabin z predsedníctva územia Európa.

  Po Paríži starší Cook pokračoval do Ženevy, Bukurešti, Budapešti a Prahy, kde povzbudzoval a inštruoval misionárov (väčšinou mladých dospelých členov Cirkvi, ktorí dobrovoľne slúžia a učia druhých o Ježišovi Kristovi 18 – 24 mesiacov). Starší Cook misionárom radil, aby sa spoliehali na Ducha Svätého a študovali náuky evanjelia Ježiša Krista. Štúdiom Biblie, Knihy Mormonovej a ďalších písiem sa môžu misionári i členovia Cirkvi priblížiť ku Kristovi. Starší Cook tiež učil, že skrze Ducha Svätého môže každý získať vedenie a zjavenie od Boha.

  Misionári počúvajú slová staršieho Cooka

  Starší Cook sa tiež počas svojej návštevy zúčastnil na konferenciách členov Cirkvi a duchovných stretnutiach vo večerných hodinách, kde slúžil ľuďom všetkých vekových kategórií. Starší Johnson, prezident územia Európa, povedal o svojich zážitkoch: „Návšteva apoštola Pána je neuveriteľným a špeciálnym zážitkom. Je to príležitosť počuť konkrétnejšie rady pre vašu krajinu, vašu komunitu a vašu rodinu. Táto návšteva má potenciál pre posilnenie všetkých, ktorí sa zúčastnili, a všetkých, ktorí sa rozhodli nasledovať danú radu.“

  Starší Cook s členmi v Prahe

  V Prahe sa starší Cook s manželkou a ďalšími miestnymi vedúcimi stretol s misionármi a členmi Cirkvi v stredu 24. októbra. Hlavná myšlienka, ktorú starší Cook zdielal s českými a slovenskými členmi Cirkvi, bola výzva k tomu, aby vo svojom srdci i domove budovali Sion. Členovia získali rady ohľadom toho, ako vychovávať deti, budovať rovnocenný vzťah s manželským partnerom, byť príkladom vo svojej obci a meste, či ako svätiť deň sabatu. „Prosil som o požehnanie pre naše bábätko a z úst sedemdesiatnika a apoštola sme dostali požehnania pre každého z nás, vrátane detí. Počas večera som niekoľkokrát z ch úst počul o deťoch a k tomu všetkému som dostal radu, ako brániť svoj domov a srdce v Sione,“ povedal s vďačnosťou Ivo Meluzín, jeden zo zúčastnených členov. „Toto stretnutie bolo pre mňa neuveriteľným zážitkom. Rečníci hovorili priamo a s kľudom. Cítila som obrovskú silu ich slov, mráz mi behal po chrbte, cítila som veľký vplyv Ducha Svätého a viem, že všetko, čo nás učili, bola pravda. Keď som počula od staršieho Cooka slová ‚Áno, poznám Jeho tvár, áno, počul som Jeho hlas,‘ cítila  som, ako by tam bol s nami Kristus,“ podelila sa o svoje pocity Jana Vojtová.

  Slová apoštola boli dojemné a zaväzujúce
  Starší Cook adresuje slová členom a priateľom Cirkvi

  Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní má viac ako pol milióna členov v celej Európe a pôsobí v tejto oblasti od polovice 19. storočia. Počet členov celkovo je 16 miliónov. Na Slovensku žije v súčasnosti 200 členov Cirkvi. Starší Quentin L. Cook je od roku 2007 členom Kvóra dvanástich apoštolov. Starší Cook slúžil v Anglicku na dobrovoľníckej dvojročnej misii od roku 1960 do roku 1962.

  Viac sa o tomto stretnutí dozviete aj v článku 'Sion v našich srdciach a domovoch - Apoštol Cook v Prahe' na stránke PoďteSvätí.sk