Anjel Moroni umiestnený na vrchole chrámu v Lisabone v Portugalsku

  LISABON – Na chrám v Lisabone v Portugalsku, ktorý je v súčasnosti v štádiu výstavby, bola 19. novembra umiestnená socha anjela Moroniho, čo je znamením, že chrám sa blíži k svojmu dokončeniu. Chrám v Lisabone bude prvým chrámom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Portugalsku.

  Socha Moroniho je ikonickým symbolom Cirkvi Ježiša Krista, ktorá zvyčajne stojí na vrchole väčšiny zo 160 v súčasnosti prevádzkovaných chrámov na celom svete, vrátane 12 v Európe. Táto 2,6 metra vysoká socha dávneho proroka Knihy Mormonovej symbolizuje šírenie evanjelia Ježiša Krista.

  Stavbári použili žeriav na zdvihnutie sochy do výšky viac ako 45 metrov predtým, než ju položili na miesto. Socha je pozlátená 22-karátovým lístkovým zlatom a pracovníci sa jej dotýkajú iba v rukaviciach, aby sa vyhli poškodeniu jemného povrchu.


  Je to vzrušujúci deň pre Portugalsko. Anjel Moroni nám pripomína, že evanjelium Ježiša Krista je opäť na zemi. Rovnako ako Moroni radostne trúbi na trúbku, tak sa aj my radujeme v evanjeliu Ježiša Krista.

  Starší Moreira

  Starší Moreira, člen územných sedemdesiatnikov, čo je riadiaci orgán Cirkvi, povedal o tejto príležitosti: „Je to vzrušujúci deň pre Portugalsko. Anjel Moroni nám pripomína, že evanjelium Ježiša Krista je opäť na zemi. Rovnako ako Moroni radostne trúbi na trúbku, tak sa aj my radujeme v evanjeliu Ježiša Krista. Tu na tomto mieste budú mať Svätí v Portugalsku príležitosť uctievať Krista a dozvedieť sa o Ňom viac v Pánovom dome, v Jeho chráme.“

  Chrám v Lisabone v Portugalsku bol pôvodne ohlásený spolu s ceremoniálom kladenia základného kameňa 2. októbra 2010, ktorý sa konal 5. decembra 2015. Po dokončení chrámu bude pred oficiálnym zasvätením otvorený pre verejnosť. Tieto dátumy ešte len budú oznámené. Chrám bude slúžiť viac ako 42 000 členom, ktorí žijú v Portugalsku, ako aj tým na Azorských ostrovoch a Madeire.

  Chrám Lisabon, Portugalsko

  Chrámy Svätých neskorších dní sa líšia od zhromažďovacích budov alebo kaplniek, kde sa stretávajú členovia na nedeľné bohoslužby. Chrámy sú považované za „domy Pána“, kde sa učenia Ježiša Krista opätovne potvrdzujú manželstvom, krstom a inými obradmi, ktoré spájajú rodiny na večnosť. Vo vnútri sa členovia učia viac o zmysle života a sľubujú, že budú slúžiť Ježišovi Kristovi a svojim blížnym.