Preskočiť panel hlavné možnosti

Cirkevné internetové stránky


Zdroje pre evanjelium poskytujú zdroje pre clenov na štúdium evanjelia na internete. Tu je niekoľko zdrojov, ktoré sú najviac používané:

Písma

Generálna konferencia

Časopis Liahona

Adresár (anglicky)

Osnova pre mládež


Tieto stránky obsahujú viac ako 150 nápadov činností a plánovacích nástrojov pre úspešné plánovanie mládežníckych aktivít.

Aktivity pre mládež

Kalenár

Ako naplánovať aktivitu?