Cirkev oznamuje zmeny v komunikačných kanáloch

  Zdôraznenie správneho mena Cirkvi a výzva k hlbšiemu záväzku k Ježišovi Kristovi

  Emphasising correct name of the Church and inviting deeper commitment to Jesus Christ

  Prvé predsedníctvo Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní dnes oznámilo zmeny názvov niekoľkých cirkevných internetových stránok, stránok na sociálnych sieťach a mobilných aplikácií. Je to súčasť širšej snahy ukázať celé meno Cirkvi a lepšie sprostredkovať záväzok nasledovať Ježiša Krista.

  Internetové stránky: Oficiálna webová stránka Cirkvi bude ChurchofJesusChrist.org. Táto zmena je platná oddnes, t.j. 5. marca 2019, kedy začne doména ChurchofJesusChrist.org poukazovať na domovskú stránku LDS.org. V nadchádzajúcich mesiacoch nahradí doména ChurchofJesusChrist.org nasledovné: 

  • LDS.org sa zmení na ChurchofJesusChrist.org 
  • MormonNewsroom.org sa zmení na newsroom.ChurchofJesusChrist.org

  Pretože väčšina návštevníkov stránky Mormon.orgsú ľudia, ktorí nie sú Svätí neskorších dní, jej začlenenie do stránky ChurchofJesusChrist.org, ktorá sa zameriava na členov, bude trvať dlhšiu dobu. Pracuje sa na zjednotení a reštrukturalizácii všetkých týchto internetových stránok, aby pod doménou ChurchofJesusChrist.org poskytovali kompaktnejší a osobnejší zážitok. Kým sa tak stane, Mormon.org sa zmení na ComeUntoChrist.org. 

  Sociálne siete: Niekoľko Cirkevných účtov na sociálnych sieťach sa zjednotí a bude publikovať obsah, ktorý sa bude zameriavať na žitie podľa evanjelia Ježiša Krista a jeho zdieľanie. 

  • Oficiálny účet Cirkvi na Facebooku a Instagrame sa bude nazývať „The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints @churchofjesuschrist“. 
  • Na Facebooku bola založená skupina na vybudovanie komunity a zlepšenie informovania ľudí o novinkách v Cirkvi. Táto skupina sa volá „The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints—Inspiration and News“. 
  • Užívateľské meno Cirkvi na Twitteri bude „The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints @ChurchNewsroom“ a bude to primárnym zdrojom noviniek v Cirkvi na sociálnych sieťach. 

  Mobilné aplikácie: Mnohé mobilné aplikácie Cirkvi budú premenované: 

  • LDS Music sa zmení na „Sacred Music“ 
  • Názov aplikácie Knižnica evanjelia sa nebude meniť 

   

  Doména e-mailov: E-mailové adresy zamestnancov a generálnych vedúcich Cirkvi zmenia doménu na @ChurchofJesusChrist.org namiesto súčasnej @ldschurch.org. 

  Ostáva vykonať ešte veľa práce, najmä pri tom, ako Cirkev robí zmeny v jazykoch po celom svete. Prvé predsedníctvo žiada Svätých neskorších dní a ostatných, aby „boli trpezliví a zhovievaví, zatiaľ čo sa robia tieto zmeny“.