Kniha Mormonova odpovedá na otázky duše

  Čo sa stane, keď zomrieme?

  Kniha Mormonova

  Zistite, aké odpovede dávajú Kniha Mormonova, žijúci prorok a ľudia o smrti.

  Zistite, aké odpovede dávajú Kniha Mormonova, žijúci prorok a ľudia o smrti.

  Zistite, ako sa rodina Wooleyovcov vyrovnala so stratou ich syna a ako dúfajú, že ho opäť uvidia.

  Jeho otec sa nedožil toho, aby ho videl maturovať. Dve jeho deti zomreli predtým, ako ich mohol vychovať. Ale Clark Wiscombe vie, že ho ešte čakajú úžasné zážitky s milovanými, ktorých stratil.

  Prečítajte si Alma 40, aby ste zistili, akoKristus uskutočňuje vzkriesenievšetkých ľudí.

  Získajte bezplatný výtlačok | Čítajte ju online

  Prečítajte si príhovor: ‚Celestiálne manželstvo‘ [Celestial Marriage] od prezidenta Nelsona