#SvetloSveta

  Ježiš bol tvorcom pokoja, a aj vy ním môžete byť

  Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú.

  Matúš 5:44

  Počas Vianoc si pripomíname, že Ježiš Kristus je svetlom sveta. Tento rok máme úžasnú príležitosť podeliť sa o toto svetlo tým, že sa rozhodneme činiť veci, ktoré činil Ježiš Kristus. Každý deň, ktorý zostáva do Vianoc, sa budeme zameriavať na rôznu črtu kresťanského správania a poskytneme nápady na to, akým spôsobom môžeme napodobniť Jeho príklad.  

  • Dlhujete niekomu ospravedlnenie? Rozhodnite sa konať.

  • Darujte niečo, aby ste pomohli utečencom z vojnou zasiahnutých oblastí.

  • Povedzte dnes o niekom niečo pekné.

  • Ježiš Kristus nám ponúka pokoj. Prečítajte si Jána 14:27 a prediskutujte s rodinou alebo s priateľmi, ako mať väčšiu radosť zo Spasiteľovho pokoja.

  • Nájdite si čas a vypočujte si niekoho, kto má odlišný názor. Nehádajte sa. Iba počúvajte.

  • Vneste do svojho života viac pokoja s upokojujúcou hudbou.

  • Pomôžte urovnať rozpor medzi členmi rodiny alebo priateľmi.

  • Vyhnite sa bojovej rétorike na jeden deň (alebo navždy).

  • Povedzte kompliment alebo sa usmejte na niekoho, kto má ťažký deň.


  24-timi spôsobmi. Počas 24-ich dní.

  Kliknite sem a stiahnite si vianočný kalendár.