Kniha Mormonova odpovedá na otázky duše

  O čom je život?

  Kniha Mormonova

  Zistite, aké odpovede dávajú Kniha Mormonova, žijúci prorok a ľudia o zmysle života.

  Zistite, aké odpovede dávajú Kniha Mormonova, žijúci prorok a ľudia o zmysle života.

  Pascal a Laura Gagginiovci sa delia o to, čomu veria ohľadom zmyslu života.

  Prečítajte si 2. Nefi 2 a Alma 12, aby ste sa dozvedeli o voľbe, zodpovednosti a vykúpení.

  Získajte bezplatný výtlačok | Čítajte ju online

  Prečítajte si príhovor ‚Ó, aký veľký je plán nášho Boha!‘ od staršieho Uchtdorfa