Preskočiť panel hlavné možnosti

Podporujem svoje deti v seminári

Franck Poznanski
Franck Poznanski

V tomto nádhernom čase veľkých príležitostí a technologického pokroku musia mať naše deti bezpečný prístav, kde sa môžu naučiť, ako získať zjavenie, spoznať Spasiteľa prostredníctvom štúdia so sprievodcom a konať spravodlivo, keď budú mať príležitosť preukázať svoju vieru a odvahu. Našou úlohou ako rodičov je učiť, zabezpečiť a usmerňovať naše deti, aby mali skúsenosti, ktoré uľahčia ich obrátenie k evanjeliu a umožniť im nájsť šťastie v tomto živote a v živote, ktoré príde tým, že budú žiť životom zameraným na Krista.

Prezident Boyd K. Packer z Kvóra dvanástich apoštolov učil: „Rodičia povzbudzujte, dokonca naliehajte na to, aby sa vaši študenti zaregistrovali na seminár alebo inštitút. Predsedovia, biskupi, vedúci mládeže, vy máte povzbudiť každého mladého, bez výnimky, aby sa zapísal. Tých zopár vecí, ktoré robíte, bude pre nich prínosom.“[i] Páči sa mi, čo zdôraznil prezident Packer ohľadom povzbudenia a naliehania. Vedel o veľkých požehnaniach, ktoré prichádzajú z účasti na seminári a o tom, aké skvelé budú vaše deti vďaka tomu.

Chcel by som vás povzbudiť, aby ste svoje deti zapísali na seminár na tejto webovej stránke, ktorá je dostupná aj na vašich mobilných zariadeniach: myseminary.lds.org (dostupná vo všetkých európskych jazykoch). Nielenže vám táto aplikácia umožní zapísať vaše deti na seminár (čo je mimoriadne dôležité na to, aby ste mohli získať súhlas s používaním informácií o študentoch v systéme atď.); ako rodičia si môžete počas celého kurzu pozrieť vývoj a históriu svojich detí, monitorovať a aktualizovať ich čítanie a zistiť, aké úlohy musia dokončiť v prípade, že potrebujú zlepšiť svoju účasť, aby získali kredity.

Vedúci môžu tento nástroj použiť aj na overenie pokroku mládeže na úrovni zboru a kolu. Toto je užitočné pri meraní toho, či program dosahuje stanovené ciele každý mesiac, aby sa urobili akékoľvek úpravy v plánoch a aby sa pokračovalo v požehnávaní mládeže pod ich správou.

Radi by sme vám ukázali proces registrácie prostredníctvom tohto tutoriálu. Video (dostupné iba v angličtine) zobrazuje registračné kroky a vysvetľuje aj výhody, ktoré vám ponúka ako rodičovi pri registrácii svojich detí na seminár.

Viem, že keď umožníme našim deťom zúčastňovať sa programu Seminára, budeme mať radosť z toho, že budú hodné požehnaní chrámu.


[i]Pozri „Agency and Control“, Liahona, júl 1983, s. 101