Preskočiť panel hlavné možnosti

Prezident Thomas S. Monson Zomrel Vo Veku 90 Rokov


Gilbert_Temple_Monson_Eyring

S ľútosťou oznamujeme, že Thomas S. Monson, prezident a prorok Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, zomrel dnes večer o 22:01 hod. vo svojom dome v Salt Lake City. V čase smrti bol v kruhu svojej rodiny. Zomrel vo veku 90 rokov na následky komplikácií spôsobených vekom. 

Prezident Monson, ktorý slúžil ako prezident Cirkvi od februára 2008, za sebou zanecháva dedičstvo služby a dobrých skutkov. Nepredpokladá sa, že nástupca bude formálne určený Kvórom dvanástich apoštolov Cirkvi pred pohrebom prezidenta Monsona.

Prezident Monson bol pre viac ako 16 miliónov členov Cirkvi po celom svete príkladom človeka, ktorý nasleduje Ježiša Krista.

„Miloval rôzne kultúry sveta a hlboko ich rešpektoval. A hlavne vieru ľudí,“ povedal prezident Henry B. Eyring, ktorý slúžil ako prvý radca v Prvom predsedníctve.

Hoci počas svojho života slúžil na dôležitých cirkevných vedúcich pozíciách, taktiež v tichosti slúžil tisícom jednotlivcov v domovoch, nemocniciach a strediskách starostlivosti. „Nikdy nedovoľte, aby sa problém, ktorý je potrebné vyriešiť, stal dôležitejším ako osoba, ktorú je potrebné milovať,“ učil prezident Monson.

„Keď sa pozerám na jeho život, bol členom Cirkvi, s ktorým si všetci rozumeli a cítili sa dobre v jeho prítomnosti,“ povedal prezident Dieter F. Uchrdorf, druhý radca v Prvom predsedníctve. „Takisto keď kráčal s kráľmi, premiérmi, prezidentmi, zástupcami krajín, bolo to rovnaké. Všetci cítili, že bol ich priateľ.“

Kým bol prezidentom, členstvo Cirkvi vzrástlo z 13 na vyše 16 miliónov členov po svete, a boli vyhlásené a zasvätené desiatky nových chrámov po celom svete. 

Prezident Eyring dodal: „Nemyslím, že na seba niekedy pomyslel ako na veľkého budovateľa chrámov. Bolo to o tom, že videl požehnania v tom, mať chrámy všade, a chcel to pre ľudí.“

V októbri 2012 prezident Monson oznámil zmenu vekovej požiadavky pre misionárov, čoho výsledkom bolo, že desaťtisíce ďalších misionárov slúžilo po svete a ovplyvnilo milióny životov.

Prezident Monson zasvätil svoj život službe v Cirkvi. Po smrti prezidenta Gordona B. Hinkleyho sa 3. februára 2008 stal 16. prezidentom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Predtým slúžil vyše 22 rokov ako radca v Prvom predsedníctve pod troma prezidentmi Cirkvi.

„Je skutočne tým, koho zaujíma záchrana jednotlivca,“ povedal prezident Uchtdorf, ktorý slúžil ako druhý radca prezidenta Monsona v Prvom predsedníctve. „Bol to človek, ktorý chodil po svete hľadajúc príležitosti slúžiť jednotlivcom.“

„Keď sa Thomas S. Monson stal členom Prvého predsedníctva alebo prorokom, nemyslím, že zaváhal alebo že by čo i len trochu zmenil svoj spôsob či zvyk približovať sa k jednotlivcom,“ povedal starší Jeffrey R. Holland z Kvóra dvanástich apoštolov. „Je to veľmi jeho štýl a jeho zvyk, bolo to tak po celý jeho život.“

Prezidentovi Thomasovi S. Monsonovi bola ako členovi Kvóra dvanástich apoštolov mu bola vyjadrená podpora 4. októbra 1963 a za apoštola bol vysvätený 10. októbra 1963 vo veku 36 rokov. Prezident Monson slúžil ako prezident Kanadskej misie Cirkvi s ústredím v Toronte v Ontáriu od roku 1959 do roku 1962. Predtým slúžil v predsedníctve kolu Temple View v Salt Lake City v Utahu, a tiež ako biskup zboru Sixth-Seventh v tomto kole.

Thomas S. Monson sa narodil 21. Augusta 1927 v Salt Lake City G. Spencerovi a Gladys Condie Monsonovcom. Navštevoval štátne školy v Salt Lake City a v roku 1948 promoval s vyznamenaním na Univerzite Utah a získal titul v podnikateľskom manažmente. Pokračoval v štúdiách a slúžil ako člen pedagogického zboru Obchodnej fakulty Univerzity Utah. Neskôr obdržal diplom MBA na Univerzite Brighama Younga. V apríli 1981 udelila Univerzita Brighama Younga prezidentovi Monsonovi čestný titul doktora práv, honoris causa. Čestný titul doktora humanitných vied získal v júni 1996 z Salt Lake Community College a čestný titul doktora podnikania v máji 2007 z University of Utah.

Prezident Monson slúžil ku koncu Druhej svetovej vojny v námorníctve Spojených štátov. 7. októbra 1948 sa oženil sa s Frances Beverly Johnsonovou v chráme v Salt Lake. Boli rodičmi troch detí s ôsmimi vnúčatami a mnohými pravnúčatami. Frances Monsonová zomrela 20. mája 2013. Prezident Monson o jej úmrtí neskôr povedal: „Bola láskou môjho života, môj spoľahlivý dôverník a môj najbližší priateľ Povedať, že mi chýba ani zďaleka nevyjadruje hĺbku mojich citov.“

V profesionálnej sfére mal prezident Monson za sebou významnú kariéru vo vydavateľskom a tlačiarenskom priemysle. Od roku 1948 nastúpil do Deseret News, kde sa stal výkonným úradníkom reklamnej divízie v týchto novinách, a tiež v združení Newspaper Agency Corporation. Neskôr bol vymenovaný za obchodného riaditeľa v Deseret News Press, jednej z najväčších komerčných tlačiarenských firiem na americkom západe, postúpil na pozíciu generálneho riaditeľa a na tejto pozícii zotrval až do svojho menovania do Kvóra Dvanástich v roku 1963. Mnohé roky pracoval ako predseda predstavenstva Deseret News Publishing Co. Prezident Monson je bývalým prezidentom Printig Industry of Utah (Zväzu utažských tlačiarov) a bývalým členom výboru prezidentov Printing Industry of America (Zväzu amerických tlačiarov).

Od roku 1969 slúžil prezident Monson ako člen predstavenstva združenia amerických skautov. Získal najvyššie skautské ocenenia za výnimočné vodcovstvo a službu. V roku 2016 sa začali práce na komplexe Thomasa S. Monsona pre špičkové vodcovstvo v zariadení pre skautov v Glen Jean, Západná Virgínia.

Prezident Monson bol členom združení Utah Association of Sales Executives, Salt Lake Advertising Club a Salt Lake Exchange Club.

Po mnoho rokov slúžil prezident Monson ako člen Rady dohliadateľov štátu Utah, čo je najvyšší orgán riadiaci vysoké školstvo v štáte Utah. Tiež slúžil ako člen predstavenstva Spolku absolventov Univerzity Utah.

V decembri roku 1981 bol prezident Monson menovaný prezidentom Spojených štátov Ronaldom Reaganom do funkcie poradcu prezidenta pre iniciatívy súkromného sektoru. V tejto pozícií slúžil do decembra roku 1982, kedy bola práca výboru dokončená.

Prezident Monson bol v roku 1966 ocenený cenou Významný absolvent Univerzity Utah. Je držiteľom najvyšších vyznamenaní amerického a svetového skautingu, ako Rád strieborného bobra (1971), Rád strieborného bizóna (1978) a najvyššieho medzinárodného skautského vyznamenania, Rádu bronzového vlka (1993). V roku 1997 obdržal ocenenie Minuteman Award od Utažskej národnej gardy a ocenenie Exemplary Manhood Award od Univerzity Brighama Younga. V roku 1998 obdržal ocenenia za ustavičnú humanitárnu službu Continuum of Caring Humanitarian Award od rádu Milosrdných sestier svätého Josepha Villu.