Projekt služby Nadácie Wallace Toronta

  Viac než 160 dobrovoľníkov sa pod záštitou Nadácie Wallace Toronta stretlo v sobotu 8. septembra 2018 v Bratislave, aby pomáhali, kde bolo treba.

  Približne polovica zúčastnených pracovala v Detskom domove a domove sociálnych služieb pre deti Studienka na sídlisku Petržalka. Dobrovoľníci umývali okná, maľovali miestnosti, skrášľovali interiér detskými maľbami, revitalizovali a osadzovali vonkajšie kvetináče, ošetrovali stromy, natierali plot a plnili ďalšie záhradnícke práce. Niektorí dostali i príležitosť stretnúť sa deťmi z domova. O svoju skúsenosť sa s nami podelila sestra Monika Minaříková: „Bola to skvelá akcia ako každá, keď človek slúži. Mala som na starosť okná s ďalšími dievčatami a misionármi. Boli sme najbližšie k deťom v detskom domove. Bola som dojatá. Nedalo mi to a musela som deti pohladiť a poslať im úsmev. Dalo nám to veľa uvedomenia si, ako si máme vážiť náš život a rodiny okolo seba. Deti prišli o vlastné rodiny kvôli handicapu, ale Nebeský Otec ich neopustil.“

  Dobrovoľníci pri natieraní plota

  Ďalších 40 dobrovoľníkov pomáhalo v Stredisku sociálnych služieb – Zariadenie ošetrovateľskej služby, kde vykonávali práce podobného charakteru. Posledná skupina dobrovoľníkov pracovala na ZŠ Fándlyho v Pezinku, kde rozmiestňovali podkladový materiál pre bežeckú dráhu a montovali záhradný domček. Dobrovoľníci sa všade stretli s láskavým privítaním a nadšene sa k nim pridávali zamestnanci miestnych zariadení a ďalší miestni dobrovoľníci. Spoločne tak pre dobrú vec pracovalo v sobotu na týchto projektoch približne 200 ľudí.

  Umývanie okien ako súčasť projektu pomoci

  Celkovo tak dobrovoľníci venovali mestu Bratislava a Pezinku viac než 1 000 hodín práce. Stretli sa tu z celej Slovenskej a Českej republiky, z USA i ďalších krajín. Vek nehral žiadnu úlohu, pomáhali mladí, starí i malé deti, jednotlivci i rodiny, každý chcel priložiť ruku k dielu. „Naše projekty služby sa tešia veľkej obľube. Každoročne na tvárach dobrovoľníkov žiaria široké úsmevy a s radosťou spájajú svoje sily do spoločnej práce. Vždy ma veľmi teší, koľko práce za jeden deň stihneme urobiť a že sme toho súčasťou. Niekedy sa oslovené organizácie zľaknú veľkého množstva dobrovoľníkov. Tento rok sme ale rýchlo našli milých partnerov, ktorí do toho s nami išli, a ja osobne mám z toho veľkú radosť,“ komentuje Hana Šnajdarová, jedna z organizátoriek projektu, a dodáva: „Vďaka takýmto príležitostiam slúžiť druhým, a to nielen fyzicky, si tiež intenzívne uvedomujem, že aj úsmev, či dobré slovo je vzácny dar.“ 

  Celá rodina pomáha

  „Vďaka takýmto príležitostiam slúžiť druhým, a to nielen fyzicky, si tiež intenzívne uvedomujem, že aj úsmev, či dobré slovo je vzácny dar.“


  Poslaním Nadácie Wallace Toronto je sponzorovať vzdelávacie, dobročinné a humanitárne projekty na Slovensku a v Českej republike. Logo nadácie tvorí čerešňa – symbol osvety, jednoty a zdieľaných hodnôt. Tak ako čerešňový strom poskytuje množstvo malých, ale podstatných plodov, tak pôsobí aj Nadácia Wallace Toronta – malými, ale zmysluplnými skutkami.

  Viac sa o tejto akcii dozviete v článku 'Projekt služby Wallace Toronto v Bratislave' na stránke PoďteSvätí.sk