Preskočiť panel hlavné možnosti

Russell M. Nelson sa stal novým prezidentom Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní.

President and Sister Nelson

Tento oznam bol zverejnený dnes 16. januára 2018 v Salt Lake City v Utahu. 93. ročný prezident Nelson nahradí prezidenta Thomasa S. Monsona, ktorý zomrel 2. januára 2018. Ako prezident Cirkvi, bude vodcom celosvetového náboženstva s viac ako 16 miliónmi členmi.

Za svojich radcov povolal Dallina H. Oaksa, 85 ako prvého radcu a Henryho B. Eyringa, 84 ako druhého radcu aby spolu s ním slúžili v Prvom predsedníctve najvyššie postavenom orgáne Cirkvi.