Generálna konferencia

  Na záver 189. výročnej generálnej konferencie prezident Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní Russell M. Nelson oznámil zámer postaviť osem nových chrámov. To znamená, že celkový počet chrámov v prevádzke (162) a oznámených chrámov alebo chrámov v rekonštrukcii (47) je spolu 209 po celom svete.
  My ako členovia Pánovej Cirkvi vieme, kto stojí na jej čele - sám Ježiš Kristus
  Zistite, ako táto generálna konferencia inšpiruje milióny ľudí. Pozývame Vás ju sledovať s nami!
  Tri noví členovia Kvóra dvanástich apoštolov – jedného z najvyšších riadiacich orgánov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní – boli oznámení v sobotu na 185. polročnej generálnej konferencii Cirkvi v Salt Lake City v Utahu.
  Európski členovia a priatelia Cirkvi sa zhromaždia v zhromažďovacích budovách a vo svojich domovoch, aby počúvali posolstvá inšpirácie a vedenie od Prvého predsedníctva a ostatných vedúcich úradníkov Cirkvi.
  Každú jar a jeseň sa koná šesť zasadaní, na ktorých členovia obdržia pokyny od cirkevných vedúcich.
  Spomienky členov Cirkvi z Európy na sledovanie prvých generálnych konferencií
  Sociálne siete sa stali veľmi výraznou a hlboko zakorenenou súčasťou života väčšiny ľudí. Ľudia ich často využívajú na spojenie sa s priateľmi a rodinou naprieč svetom. Ďalší spôsob ako ich využívať je pripojiť sa a sledovať tak generálnu konferenciu.