Preskočiť panel hlavné možnosti

Posolstvá územných vedúcich

Bezpečie nezískame pomocou nevyčerpateľného bohatstva, ale skrze nevyčerpateľnú vieru.
Vyzývam nás všetkých, aby sme si stanovili osobné ciele a urobili záväzok nasledovať proroka, čím môžeme získať nesmierne požehnania v tomto živote aj v živote, ktorý príde.
Asi jeden z najväčších darov, aký môžeme toto vianočné obdobie dať nášmu Spasiteľovi je pamätať si, vážiť si a skutočne prijať Jeho dary pre nás.
Deľme sa o radosť z evanjelia, budeme požehnaní
Chrám je dôležitý prístav bezpečia v našich životoch
A ak ľudia prídu ku mne, ukážem im ich slabosť ... lebo ak sa pokoria predo mnou a budú mať vieru vo mňa, potom učiním, že slabé veci sa pre nich stanú silnými.
Jedným z nástrojov, ktoré máme v cirkvi, aby sme posilnili, zjednotili, robili plány, ciele, modlili sa, odpovedali na náukové otázky a mali radostný čas je rodinný domáci večer, kde môžeme ukázať príklad Ježiša Krista.
Ježiš Kristus vás pozná a umožňuje, aby bolo duchovné vedenie dostupné, keď to bude najpotrebnejšie. Môžeme zväčšiť naše šance na vycítenie a porozumenie Jeho vedenia.
Život je plný neistôt, ale jedna vec je istá. Všetci sme pozvaní prísť ku Kristovi nehľadiac na životné okolnosti.
Vzhľadom na zložitosť dnešného sveta sa dosiahnutie sebestačnosti často považuje za skľučujúcu snahu. Avšak ak sa na to pozeráme z perspektívy viery, je to dosiahnuteľný cieľ
Vzor ustanovený Spasiteľom je ten, že Jeho Cirkev sa má stretávať počas sabatného dňa a účastniť sa na sviatosti Večere Pána.
Duchovný režim musí zahŕňať pravidelné duchovné cvičenie, ako je každodenná modlitba a štúdium písiem, vykonávanie služby, a tiež každotýždennú duchovnú výživu.
Dar samého seba je neoceniteľný dar lásky, ktorá čím viac jej dávame, tým je paradoxne väčšia. Toto je možno to, čo mal Spasiteľ na mysli, keď povedal: „Kto by stratil život pre mňa, nájde ho.“
Nedeľa je deň, na ktorý sa tešíme. V tento špeciálny deň posilňujeme svoj vzťah s Bohom a so Spasiteľom tým, že chodíme na zhromaždenie a prijímame sviatosť.
Deň sabatu poskytuje neporovnateľnú úľavu od starostí nášho búrlivého sveta a odpočinok od života bombardovaného médiami. Je to čas na spomalenie a na vstup do sveta rozjímania.
Hľadanie predkov prináša do nášho života Ducha Eliášovho, ktorý nás prečisťuje a posilňuje.
Keď ustavične pracujete na týchto troch výzvach a stanovíte si pre každú z nich nejaký cieľ, začnete dostávať odmenu prisľúbenú tým, ktorí usilujú o spravodlivosť, dokonca pokoj v tomto svete a život večný v tom budúcom.
Časná sebestačnosť, schopnosť starať sa o seba, o našu rodinu a o iných je celoživotná práca. Vyžaduje si usilovnú prácu, modlitbu, štúdium a premýšľanie. Vyžaduje si odhodlanie, a možno najmä vieru a sebakontrolu.
Prezident Thomas S. Monson povedal: „Staňme sa sebestačnými a nezávislými…Spásu nemožno získať na základe žiadnej inej zásady.“
Som presvedčený, že inšpirovaná pozvánka, ktorú sme všetci dostali – „Priviesť priateľa k Nemu“ – je niečo, čo môžeme všetci vo svojom živote nasledovať a používať.
Viera je veľká pozitívna moc, ktorá nás môže pozdvihnúť nad oblaky trápenia a pomôcť nám, aby sme sa uzdravili v Kristovi.