Predsedníctvo územia Európa

    Deľme sa o radosť z evanjelia, budeme požehnaní
    Byť svätý sčasti znamená byť čistý, a to, že nemáme v našich životoch žiadne svetské škvrny a fľaky je veľkým krokom smerom k svätosti.
    V januári bol vydaný zjednodušený plán územia. Teraz sme v polovici roka.