Veducí

  Deľme sa o radosť z evanjelia, budeme požehnaní
  Chrám je dôležitý prístav bezpečia v našich životoch
  Poznajte vedúcich Cirkvi územia Európa
  Hľadanie predkov prináša do nášho života Ducha Eliášovho, ktorý nás prečisťuje a posilňuje.
  Nevyhnutnou súčasťou dodržiavania tohto prikázania je to, že chodíme v nedeľu na zhromaždenia a prijímame sviatosť.
  Starší Per G. Malm zomrel v utorok 26. júla vo svojom dome v Göteborgu vo Švédsku po urputnom boji s rakovinou.
  Jeden z najväčších skutkov lásky a jej prejav je vtedy, keď činíme niečo pre niekoho, kto to nemôže učiniť sám pre seba.